Tín hiệu lạc quan đối với nền kinh tế Lâm Đồng ngay từ tháng đầu năm 2024

Theo thống kê đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành Công nghiệp trong tháng 1/2024 tăng...

Phát huy truyền thống Đại đoàn kết toàn dân tộc - Xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc

Đó là tiêu đề Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được NXB Chính trị Quốc gia ấn hành. Đây là tài liệu quý về xây dựng...

Đường lối Ngoại giao mang bản sắc “cây tre Việt Nam”

Vừa qua, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản cuốn sách: “Xây dựng và...

Tại sao 4 năm mới có một năm có ngày 29/2? Câu chuyện đằng sau ngày đặc biệt 29/2

Năm 2024 là năm nhuận, điều này có nghĩa là tháng 2 sẽ có 29 ngày. Ngày 29/2 còn được gọi là ngày nhuận và 4 năm mới có 1...

Đắk Nông: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bền vững, theo chuỗi giá trị

Đắk Nông xác định nông nghiệp là trụ cột kinh tế của tỉnh. Đồng thời, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII xác...

Nhà báo Vương Xuân Nguyên: Thị trường lan đột biến sôi động trở lại là tín hiệu vui nhưng cũng cần cẩn trọng

Những cái tên vang bóng một thời như Bạch Tuyết, 5 cánh trắng...đã lùi vào dĩ vãng, hiện hoa lan đang được rao bán với mức giá chỉ vài trăm...
KHẢO SÁT

Có nên đầu tư để bảo tồn di sản Việt Nam?

Xem kết quả