Văn hóa - Môi trường

Ông Già Bến Ngự (Tiểu thuyết lịch sử) - Kỳ 2

51 phút trước

Trân trọng giới thiệu tiếp với bạn đọc tác phẩm “Ông Già Bến Ngự” là Tập X trong Bộ tiểu thuyết lịch sử Việt Nam Diễn Nghĩa của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức ấn hành năm 2023.