Phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng bền vững

Trong thời gian qua, các mô hình du lịch nông nghiệp và nông thôn đã phát triển mạnh mẽ tại nhiều địa phương. Xu hướng này được đánh giá sẽ là hướng phát triển của du lịch Việt Nam trong tương lai, không chỉ tạo sức hút lớn đối với du khách trong nước và quốc tế mà còn thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.