Nơi làm ra 'kết quả thật, giá trị thật' về giống hải sản

Trung tâm Quốc gia Giống hải sản miền Bắc sẽ sản xuất lớn, thương mại hóa, hướng tới xuất khẩu một số loài như cá song, cá mú, cá giò, cá nhụ, cá vược...