Bộ trưởng Lê Minh Hoan gửi thư các Nhà báo thân quen!

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan gửi thư tới các Nhà báo thân quen trong toàn Quốc.