Huyện Mỹ Đức được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 5-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 1571/QĐ-TTg công nhận Mỹ Đức đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2022.