Để nông sản lên ngôi

Từ cách làm của Thái Lan, ngành nông nghiệp trong nước cần có góc nhìn mới, giúp người nông dân tự ý thức được trách nhiệm, bổn phận trong phát triển bền vững.