Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp tổ chức gặp mặt các cụ hưu trí

Sáng ngày 18/01, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp đã tổ chức gặp mặt các cụ hưu trí.