Lạng Sơn kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 18 tháng 04, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn” và công bố Chỉ dẫn địa lý của tỉnh Lạng Sơn nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/1963 – 18/5/2023) và ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4.