Phiên chợ đầu năm của Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức, mục tiêu kết nối và phát triển

Với chủ đề “Kinh tế toàn cầu 2024 - Quản trị rủi ro trong pháp lý” phiên chợ đầu năm kết nối giao thương lần thứ 34 do Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam (VEC) tổ chức vào ngày 17/3 tại Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp TP.HCM (thuộc Sở Công Thương TP.HCM) đã diễn ra thành công rực rỡ.