Nhà báo Vương Xuân Nguyên

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Những trăn trở về một nền nông nghiệp hiện đại gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

17:15 26/06/2024

Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là một quân sự lỗi lạc, nhà văn hóa, nhà giáo dục, nhà khoa học, nhà báo tiêu biểu trong thời đại Hồ Chí Minh, mà Đại tướng còn được đánh giá là một trí tuệ siêu việt mang "tư duy xanh", một con người sớm quan tâm đến nông nghiệp và phát triển nông nghiệp gắn với mục tiêu cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tích cực bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững.