Khai phá sức mạnh dữ liệu số, tiến vào tương lai chuyển đổi số

Việt Nam được đánh giá là nền kinh tế số có tốc độ phát triển nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đóng góp của kinh tế số chiếm khoảng 14,26% GDP. Báo cáo về Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc năm 2022 cho biết, Việt Nam đứng ở vị trí 86/193 quốc gia và Chỉ số về Dịch vụ trực tuyến xếp thứ 76/193 quốc gia; được xếp vào nhóm các nước có Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử EGDI ở mức cao hơn trung bình thế giới.