Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn - một tri thức lớn

Vừa qua, Nhà xuất bản Dân trí phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa xuất bản cuốn sách "Đào Thế Tuấn - Nhà Khoa học Nông nghiệp uyên bác". Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam xin giới thiệu bài viết “Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn - một tri thức lớn” của tác giả GS. Tương Lai nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học trong cuốn sách quý nói trên