Khoảng 1.400ha cây trồng bị ngã, đổ, ngập nước do bão Noru

Gần 1.400ha lúa, rau màu tại khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên bị ngã, đổ, ngập nước do ảnh hưởng của bão Noru.