Các trường tiểu học thị xã Phú Thọ quan tâm bồi dưỡng giáo viên trong dịp nghỉ hè

Các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) đã chủ động thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp, chuẩn bị cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học và quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, hướng đến năm học tới đạt kết quả cao hơn năm học vừa qua.