Truyền hình trực tuyến Việt Nam tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Du lịch Việt Nam 2023

Trước Hoa hậu Doanh nhân Du lịch Việt Nam 2023, Truyền hình trực tuyến Việt Nam là đơn vị uy tín đã tổ chức thành công không ít cuộc thi nhan sắc lớn, quy mô toàn quốc.