Vải Đất Lành - Thương hiệu in vải áo dài cao cấp

Hầu hết các sản phẩm của nhà thiết kế áo dài tại TP.Hồ Chí Minh điều được phân phối vải bởi thương hiệu Đất Lành. Mỗi tấm vải được xuất ra thị trường điều thông qua quá trình thiết kế, kiểm tra chất lượng, ngoài ra còn có cả tình yêu thương, sự quyết tâm của thương hiệu Đất Lành đặt vào bên trong mỗi tấm vải.