GS.TSKH Trần Duy Quý: Từ Tâm - Trí làm nên

S.TSKH Trần Duy Quý - Nguyên Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp, hiện nay là Viện trưởng Viện Nghiên cứu hợp tác Khoa học Kỹ thuật châu Á - Thái Bình Dương là một trong những nhà quản lý, nhà khoa học tiêu biểu của ngành nông nghiệp Việt Nam. Ông đã có những đóng góp đáng tự hào cho nền nông nghiệp nước nhà cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.