Video: Viện sĩ Đào Thế Anh trong đổi nhanh về Hội nghị toàn cầu lần thứ 4 về LTTP bền vững của LHQ

Sáng nay (24/4/2023), tại Hà Nội diễn ra Hội nghị toàn cầu lần thứ 4 của Liên Hợp Quốc về Hệ thống Lương thực Thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững! Bên lề Hội nghị, Viện sĩ Đào Thế Anh, Phó chủ tịch Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam trao đổi nhanh về một số thông tin của Hội nghị quan trọng nêu trên.