Ý kiến của PGS.TS Đào Thế Anh tại Hội nghị diễn đàn HTX nông nghiệp: Phát triển kinh tế xanh và nông nghiệp tuần hoàn trong các HTX nông nghiệp

Tại Hội nghị, PGS.TS Đào Thế Anh đã đưa ra các ý kiến thảo luận góp ý nhằm phát triển HTX được tốt hơn nữa trong giai đoạn tới, đặc biệt là hiện thực hóa các mục tiêu trong Nghị quyết 20 đã được đưa ra.