Ra mắt Hệ thống AR/VR Làng gốm Bát Tràng

Ngày 16/4/2024, Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt đã phối hợp với Ban đại diện Làng gốm Bát Tràng, Hiệp hội thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội, Trung tâm Khuyến công 1 - Bộ Công Thương và Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường - Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm FIMO) ra mắt Hệ thống AR/VR Làng gốm Bát Tràng tại địa chỉ URL: http://gombattrang.fairs.vn/.