Giải thưởng doanh nghiệp EuroCham kỷ niệm 25 năm quan hệ thương mại và đầu tư EU-Việt Nam

Với vai trò là tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp , từ năm 1998, EuroCham đã trở thành đại diện cho các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp và tập đoàn then chốt đang quan tâm đến thị trường Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam mong muốn mở rộng thị trường tại Châu Âu. Đây là cầu nối lợi ích theo Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu Âu-Việt Nam (EVFTA).