Thủ tướng phân công Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hành động “Không còn nạn đói”

24/11/2022 16:30

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1453/QĐ-TTg ngày 23/11/2022 phân công Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam, giai đoạn 2016 – 2025.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động "Không còn nạn đói" ở Việt Nam, giai đoạn 2016 - 2025.

Sáng kiến "Không còn nạn đói" được Tổng Thư ký Liên hợp quốc đưa ra tại Hội nghị Phát triển bền vững Rio+20 ở Brazil vào tháng 6/2012 liên quan đến việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững Thiên niên kỷ 2 (MDG 2) về đảm bảo an ninh lương thực và xóa đói giảm nghèo nhằm bảo đảm phát triển bền vững hệ thống sản xuất, tăng năng suất sản xuất và thu nhập của các hộ nông dân nhỏ, dân cư có đủ lương thực, không còn trẻ em dưới 2 tuổi suy dinh dưỡng, không có thất thoát và lãng phí lương thực, thực phẩm.

doi1-1669368263.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam, giai đoạn 2016 - 2025.

Ngày 14/1/2015, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Lễ phát động khởi động Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam; ngày 12/5/2016, thành lập Ban chỉ đao Quốc gia giai đoạn 2016 – 2025 do Phó Thủ tướng làm Trưởng ban; ngày 12/6/2018,  Thủ tướng ký ban hành QĐ số 712/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về Chương trình “Không còn nạn đói”. Theo Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 12/5/2016, Ban chỉ đạo Quốc gia và Văn phòng Thường trực bao gồm: Phó Thủ tưởng là Trưởng ban; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT là Phó ban; 13 Ủy viên là các Thứ trưởng của 13 bộ, ngành; 04 Ủy viên được mời trong đó có đại diện FAO và UNDP...

Mục tiêu chung của Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 là đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm, đáp ứng đủ dinh dưỡng cho người dân nhằm nâng cao thể trạng, trí tuệ, tầm vóc con người Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 2 (SDG2) do Chính phủ Việt Nam cam kết với Tổ chức Liên hợp quốc:  Cơ bản các hộ có đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng hợp lý quanh năm; Giảm suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 02 tuổi; Phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững; Phần lớn các hộ nông dân sản xuất nhỏ tăng năng suất và thu nhập; Phấn đấu không còn thất thoát hoặc lãng phí lương thực, thực phẩm.

Nhiệm vụ của Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2015 gồm 68 nội dung, trong đó: 52 nội dung đang được thực hiện; 16 nội dung cần được xây dựng mới (Bộ Y tế 07, Bộ Nông nghiệp và PTNT 05, Bộ Công thương 01, Bộ Thông tin truyền thông 02, Bộ Kế hoạch và đầu tư 01).

hn1-1669368351.jpg
Ngày 24/11/2022 dưới sự chủ trì của ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT tại TP. Thái Nguyên đã diên ra Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” giai đoạn 2018 - 2021 và xin ý kiến về kế hoạch triển khai Chương trình đến năm 2025.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án về xóa đói, giảm nghèo và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Việt Nam cam kết tham gia và thực hiện nghiêm túc, triển khai có hiệu quả Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói". Ngày 12/6/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 804/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động "Không còn nạn đói" ở Việt Nam, giai đoạn 2016-2025.

Quyết Tuấn