Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp

Thành phố Hà Nội đang nỗ lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp với mục tiêu hiện đại hóa và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố sẽ bố trí hơn 10 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ các huyện trong việc mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ chuyển đổi số trong nông nghiệp. Trong năm 2024, chương trình sẽ được triển khai tại 7 địa điểm, hỗ trợ 28 cơ sở với tổng kinh phí 3.657 tỷ đồng. Năm 2025, kế hoạch mở rộng sang 8 huyện khác, với 49 cơ sở được hỗ trợ, với tổng kinh phí 6.551 tỷ đồng.

Bước đầu, việc chuyển đổi số trong nông nghiệp đã mang lại những kết quả tích cực. Các hợp tác xã như Hợp tác xã rau an toàn Hải Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội) và Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Nam Phương Tiến (xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ) đã ứng dụng công nghệ số để quản lý sản xuất, đăng ký mã QR, truy xuất nguồn gốc, từ đó tạo được sự tin tưởng của người tiêu dùng.

chuyendoisotrongnongnghiep-1718956970.jpg
Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp để đạt kết quả cao

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường Hà Nội cho biết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, thực phẩm thành phố Hà Nội (https://check.hanoi.gov.vn). Hiện tại, hệ thống đã cấp tài khoản tham gia quản lý cho 3.430 cơ sở là các hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế, đóng gói nông, lâm sản và thủy sản với 13.353 bộ mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Tạ Văn Tường cho biết, chuyển đổi số là nhu cầu bắt buộc, có thể tạo đột phá trong phát triển kinh tế nói chung, lĩnh vực nông nghiệp và khái cạnh chất lượng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thuỷ sản nói riêng. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản có sử dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain). Thử nghiệm, chuyển giao, áp dụng các mô hình, giải pháp nông nghiệp số phù hợp với điều kiện của Hà Nội.

Với sự đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất và công nghệ, Hà Nội đang từng bước đưa nông nghiệp thành phố tiến lên một tầm cao mới, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp địa phương.