Phát huy truyền thống 76 năm: Lực lượng Công an Nhân dân - Lá chắn thép phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn cho nhân dân!

Ngày 19/8, cách đây 76 năm về trước, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ra đời trong không khí hân hoan, thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám lịch sử vĩ đại, là dấu mốc quan trọng, sáng ngời trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước.