Tu sĩ Thích Minh Tuệ: Không mà có tất cả

Sự xuất hiện của Tu sĩ Thích Minh Tuệ trong lần thứ tư đi bộ từ dọc chiều dài đất nước đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Ông trở thành người truyền cảm hứng sống tích cựcvà thay đổi nhận thức của nhiều người về đạo Phật!