Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam đơn vị đi đầu trong tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới

Trong những năm gần đây, Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam - Cơ quan ngôn luận của Trung ương Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam là một trong những đơn vị đi đầu trong đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND Thành phố Hà Nội cùng nhiều địa phương ghi nhận.
Phóng sự của VTC14 về vai trò Tạp chí Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam đơn vị đầu trong tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới