Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

16/01/2024 14:53

Theo báo cáo của UBND tỉnh, sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 12 - CT/TU ngày 22-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025, khu vực nông thôn toàn tỉnh tiếp tục có bước chuyển biến rõ nét, đời sống của người dân được tiếp tục nâng cao cả về vật chất và tinh thần.

canh-chim-489-1585044692837935871944-1705391345.jpg

Đồng Nai là địa phương đứng thứ 2 cả nước trong xây dựng NTM

Cụ thể trong nông nghiệp, đến nay toàn tỉnh có hơn 230 chuỗi liên kết, hơn 200 HTX nông nghiệp và hơn 1,3 ngàn trang trại, góp phần nâng giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Chất lượng giáo dục, y tế ở nông thôn ngày càng được nâng cao; các giá trị văn hóa tinh thần được gìn giữ, phát huy.

Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 105/120 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 83% mục tiêu), 27/120 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt 90% mục tiêu), 34 khu dân cư kiểu mẫu. Là địa phương đứng thứ 2 cả nước trong xây dựng NTM.

Đồng thời, tỉnh cũng xác định các xã, huyện phải song song thực hiện 2 nhiệm vụ là vừa duy trì kết quả đạt chuẩn trong giai đoạn mới; vừa thực hiện NTM nâng cao, kiểu mẫu. Có được kết quả ấn tượng trên là nhờ Đồng Nai đã triển khai nhiều giải pháp đột phá. Trong đó có việc chọn huyện Xuân Lộc, địa phương khó khăn nhất tỉnh, làm mô hình điểm trong xây dựng huyện NTM và hiện tiếp tục phấn đấu về đích huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025. Đây là mô hình điểm để vừa phong phú về kinh nghiệm, vừa tạo động lực mạnh mẽ trong thúc đẩy phong trào của cả tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 12 còn những hạn chế nhất định: tỷ lệ đường nhựa hóa một số nơi chưa đạt; phát triển y tế, giáo dục chưa tương xứng; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch tập trung còn khiêm tốn. Một số địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu số xã đạt NTM nâng cao, kiểu mẫu tỉnh giao.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cho rằng, Chỉ thị số 12 là chỉ thị quan trọng, có nhiều nội dung, liên quan đến nhiều sở, ban, ngành, địa phương. Trong điều kiện kinh tế khó khăn chung, đạt được kết quả này là rất đáng quý.

Ngoài ra, lưu ý 3 vấn đề: tăng cường tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong xây dựng NTM; kéo dần khoảng cách chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn với thành thị; làm mới nguồn lực đầu tư vào nông thôn bằng các cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, xã hội phục vụ người dân. Đồng thời trong thời gian tới, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong Chỉ thị số 12 của Tỉnh ủy.

Hoài Trinh
Bạn đang đọc bài viết "Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu" tại chuyên mục Nông thôn mới. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309