Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam ứng dụng công nghệ AI trong làm báo

05/08/2022 11:55

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) đang được sử dụng trong hoạt động báo chí ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, mới đây, Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam đã ứng dụng công nghệ AI trong sản xuất Video truyền thông bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Dưới đây là một sản phẩm như vậy.

Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam ứng dụng công nghệ AI trong làm báo

 

Trang Viên