Lâm Đồng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

04/01/2023 15:54

Sáng 4/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

h1-1672821938.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng chủ trì tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị tại điểm cầu Chính phủ kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Tại đầu cầu Lâm Đồng, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Bùi Sơn Điền - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị với sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và lãnh đạo các phòng, ban của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại hội nghị, năm 2022, với vai trò là cơ quan tham mưu, tổng hợp về kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, tranh thủ thời cơ phục hồi và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế đất nước.

h2-1672821938.jpg
Các cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, Bộ đã kịp thời nghiên cứu, theo dõi, đánh giá và dự báo sát tình hình để từ đó tích cực tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các kịch bản phát triển phù hợp cũng như những giải pháp ứng phó kịp thời, giảm thiểu các tác động tiêu cực và đạt được mục tiêu kép trong phát triển kinh tế, xã hội. 

Các giải pháp được Bộ đưa ra đều là các giải pháp mạnh, có trọng tâm, đủ độ sâu và linh hoạt, phù hợp với yêu cầu trong ngắn hạn và trung hạn nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, liên kết vùng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, và phát triển doanh nghiệp, qua đó thúc đây tăng trưởng kinh tế theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững gắn với tiến trình phục hồi xanh toàn cầu.

Đồng thời, Bộ đã làm tốt công tác tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, triển khai các biện pháp nhằm tiếp tục thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao; thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi, gia tăng niềm tin và khơi dậy tinh thần kinh doanh, tinh thần sáng tạo và bản lĩnh của doanh nghiệp; tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, cụ thể hóa các chính sách phát huy mô hình kinh tế mới (kinh tế ban đêm, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn...) và các yêu cầu phát triển bền vững hậu Covid-19; phát huy vai trò tích cực trong công tác truyền thông, giải trình về định hướng điều hành chính sách và kết quả kinh tế - xã hội, qua đó góp phần đáng kể tạo đồng thuận xã hội, ổn định tâm lý thị trường; kịp thời tham mưu các giải pháp, cơ chế, chính sách góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tranh thủ tận dụng tối đa thời cơ để phục hồi và phát triển nền kinh tế.

h3-1672821938.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Theo đó, có 9 thành tựu nổi bật của ngành, đơn cử như: Triển khai, điều hành có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; triển khai, điều hành các kế hoạch đầu tư công năm 2022, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023; tham mưu cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội các địa phương và vùng lãnh thổ; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và đổi mới sáng tạo; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; triển khai thi hành pháp luật và các công tác về hoạt động quy hoạch; hiến kế tạo bứt phá; tiên phong trong hành động; đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia; làm tốt công tác điều phối vĩ mô.

Bộ cũng đã thực hiện tốt công tác thống kê, bảo đảm thông tin thống kê luôn chính xác, đầy đủ, kịp thời để phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (thay thế Nghị định sổ 82/2018/NĐ-CP). 

Tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện pháp luật về khu công nghiệp, khu kinh tế và báo cáo Thủ tưởng Chính phủ về việc xây dựng dự án Luật Khu công nghiệp, khu kinh tế; thẩm định, báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 27 hồ sơ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp mới/mở rộng/điều chỉnh và 3 đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp các tỉnh/thành phố…

Ngành cũng đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện nhằm hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 như: Xây dựng các quy hoạch; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực phân tích, dự báo; đẩy nhanh hơn 3 đột phá chiến lược…

Hội nghị đã dành thời gian để các bộ, ngành và các địa phương trình bày tham luận về một số vấn đề, đồng thời nêu đề xuất, kiến nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực mà ngành kế hoạch và đầu tư đạt được và nhấn mạnh rằng, những kết quả đạt được của ngành đã góp phần quan trọng vào thành tựu của đất nước trong năm 2022.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng nêu một số tồn tại, hạn chế của ngành và yêu cầu trong năm 2023 cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu chiến lược, phản ứng chính sách; sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển, xây dựng cơ chế, thể chế thúc đẩy hợp tác công - tư; công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; công tác truyền thông chính sách; công tác triển khai các quy hoạch; công tác xây dựng, lập kế hoạch, giải ngân, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát đầu tư công...

Nguyễn Nghĩa/ Báo Lâm Đồng