Hà Nội: 6 huyện phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao

25/10/2023 13:30

Thành phố Hà Nội đang có 6 huyện phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao là: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Thanh Oai.

Ngày 24-10, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 04 -CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025” đã có báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội quý III; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023.

Theo báo cáo, thành phố Hà Nội đang có 6 huyện phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Thanh Oai.

nhipsonghanoihanoimoicomvn-uploads-images-tuandiep-2021-09-24-dien-mao-nong-thon-moi-khan-1698215313.jpg
Huyện Đan Phượng phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao

Qua kiểm tra, đánh giá tiến độ hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, có 2 huyện: Gia Lâm, Đông Anh đã đạt và cơ bản đạt tiêu chí đề ra.

Hiện, 2 huyện: Gia Lâm, Đông Anh đã có Tờ trình; Sở NN và PTNT Hà Nội đang phối hợp với các sở, ngành thành phố hoàn thiện báo cáo, phấn đấu trong tháng 11-2023 đề nghị Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố họp, thẩm định để trình Hội đồng thẩm định Trung ương.

Đối với huyện Thanh Trì còn thiếu tiêu chí trường THPT đạt chuẩn quốc gia, huyện đã bố trí vốn đầu tư. Thanh Trì phấn đấu trong tháng 10-2023 hoàn thiện hồ sơ và trình thành phố...

Về nhiệm vụ các tháng cuối năm, thành phố Hà Nội chỉ đạo các huyện: Gia Lâm, Đông Anh tập trung hoàn thiện báo cáo, hồ sơ minh chứng, phối hợp với các sở, ngành thành phố hoàn thiện báo cáo thẩm tra; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, phấn đấu trong tháng 11-2023 trình hồ sơ của 2 huyện lên Hội đồng thẩm định Trung ương.

Đối với huyện Thanh Trì, thành phố yêu cầu khẩn trương tập trung hoàn thiện hồ sơ, báo cáo trình UBND thành phố trong tháng 10-2023, phấn đấu trong tháng 12-2023, trình hồ sơ lên Hội đồng thẩm định Trung ương.

Các huyện: Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao đúng quy định, trình UBND thành phố trong quý I-2024.

Minh Trí
Bạn đang đọc bài viết "Hà Nội: 6 huyện phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao" tại chuyên mục Nông thôn mới. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309