EBOOK: Tài liệu Hướng dẫn hợp tác xã nông nghiệp cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

12/04/2023 12:11

Năm 2022, trong bối cảnh chịu tác động đồng thời bởi nhiều yếu tố (biến đổi khí hậu, giá vật tư đầu vào tăng cao, đại dịch Covid-19, ...) đã khiến cho các chủ thể sản xuất nói chung và hợp tác xã nông nghiệp nói riêng phải chuyển đổi mô hình tổ chức sản xản xuất kinh doanh, cơ cấu lại sản phẩm dịch vụ, cắt giảm chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho hợp tác xã và thành viên.

Nhằm giúp hợp tác xã nông nghiệp đổi mới tổ chức kinh doanh, cắt giảm chi phí sản xuất kinh doanh, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn phối hợp với Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp (Viện AMI) - Học viện Nông nghiệp Việt Nam biên soạn “Tài liệu hướng dẫn hợp tác xã nông nghiệp cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh”. Tài liệu này tập trung vào ba nội dung chính: (i) Hướng dẫn hợp tác xã cắt giảm chi phí sản xuất kinh doanh; (iii) Hướng dẫn hợp tác xã nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; iii) Hướng dẫn hợp tác xã nông nghiệp đổi mới tổ chức quản lý. Tài liệu được thiết kế kế dưới dạng đồ họa, cô đọng với nhiều nội dung minh họa bằng hình ảnh đồ họa, sơ đồ và mã Qrcode.

Ngoài các nội dung chính đã đề cập, cuốn tài liệu này còn được tập hợp bởi nhiều tài liệu có giá trị khác nhau của các chuyên gia, nhà khoa học mà Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đã ban hành. Thông qua mã Qrcode, người đọc sử dụng điện thoại thông minh qua ứng dụng Zalo quét lên mã QRcode để thu thập được các nội dung cần tìm hiểu.

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn hy vọng cuốn tài liệu này sẽ có giá trị tham khảo và ứng dụng cao đối với các hợp tác xã nông nghiệp, chuyên gia, các tổ chức có liên quan trong hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia và đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ của Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế Nông nghiệp đã dày công, tâm huyết xây dựng và hoàn thiện tài liệu hướng dẫn này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng song khó tránh khỏi những sai sót nhất định, rất mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý để tài liệu ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu./.

XEM TOÀN TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Minh Trí