Báo chí phải đấu tranh thông tin sai trái trên các nền tảng xuyên biên giới

17/05/2022 09:21

Các cấp Hội Nhà báo, cơ quan báo chí cần tăng cường các giải pháp đấu tranh, xử lý thông tin sai trái, vi phạm pháp luật trên các nền tảng xuyên biên giới.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2022 của Hội Nhà báo Việt Nam ngày 16/5, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, năm 2021, báo chí đã trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận truyền thông, cùng với các lực lượng xông pha trên tuyến đầu chống dịch, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân từng bước đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Các cấp Hội Nhà báo đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo, theo dõi và kịp thời phản ánh mọi mặt đời sống, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; chủ trì tổ chức thành công giải báo chí quốc gia và phối hợp tổ chức các giải báo chí chuyên ngành.

Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã đóng góp tích cực, có hiệu quả vào hoạt động chung của Mặt trận. Các cấp Hội đã tuyên truyền sâu rộng, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ; đồng hành, phối hợp trong việc phát động, tổ chức Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng và Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng đã trao đổi, gợi mở Hội Nhà báo Việt Nam cần quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách thiết thực, có chiều sâu hơn nữa; đổi mới thực chất công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; hoạt động báo chí phục vụ đắc lực nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cần tập trung triển khai Chỉ thị 43/CT-TW về “Tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí; giữ vững vai trò chỉ đạo, định hướng để báo chí cách mạng thực hiện tốt sứ mệnh tạo đồng thuận xã hội vì mục tiêu ổn định chính trị, khơi dậy ý thức, tâm huyết, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, cấp Hội Nhà báo. Tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo; thường xuyên quán triệt, kiểm tra, giám sát để người làm báo cả nước thực hiện tốt các quy định về đạo đức người làm báo; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để kịp thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người làm báo, xử lý nghiêm minh những hội viên vi phạm quy định, quy tắc, vi phạm pháp luật.

Các cấp Hội Nhà báo, cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số; đổi mới, tăng cường các giải pháp đấu tranh, xử lý thông tin sai trái, vi phạm pháp luật Việt Nam trên các nền tảng xuyên biên giới, phối hợp quản lý tốt các nền tảng xuyên biên giới. Hội Nhà báo cần chủ động tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt phối hợp tổ chức, nâng tầm vị thế Giải báo chí Đại đoàn kết dân tộc, Giải báo chí về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu bế mạc Hội nghị.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu bế mạc Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh, Hội nghị đã nghiêm túc tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của các cấp Hội trong năm 2021, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong hoạt động của các cấp Hội.

Hội nghị nhìn nhận những ưu điểm, thẳng thắn nêu rõ các hạn chế trong công tác Hội; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2022; tập trung thảo luận việc triển khai các Nghị quyết quan trọng của Đảng, triển khai Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, tiếp tục thực hiện Luật Báo chí năm 2016, 10 Điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Hội nghị cũng đã nghiêm túc tiếp thu ý các kiến chỉ đạo, các ý kiến đóng góp, các tham luận tâm huyết của các cấp Hội, trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, cụ thể hóa nhiệm vụ, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định theo hướng thực chất, hiệu quả hơn; đề ra mục tiêu phấn đấu, gắn việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, phong trào thi đua yêu nước với thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh hoạt động công tác Hội, nhân rộng hiệu quả phong trào thi đua trong năm 2022.

Tổng hợp
Bạn đang đọc bài viết "Báo chí phải đấu tranh thông tin sai trái trên các nền tảng xuyên biên giới" tại chuyên mục Diễn đàn. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309