​​​​​​​Xây dựng thương hiệu sản phẩm Tôm Tiên Yên - Quảng Ninh

05/11/2022 18:40

Thông qua dự án, UBND huyện Tiên Yên đã phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng hồ sơ bảo hộ nhãn hiệu công nghiệp đổi với tôm Tiên Yên. Ngày 06/9/2022, Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định số 77995/QĐ-SHTT và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 436821 bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Tôm Tiên Yên cho UBND huyện Tiên Yên (Quảng Ninh).

VTC14 đưa tin về Tôm Tiên Yên - Quảng Ninh

Văn Mạnh
Bạn đang đọc bài viết "​​​​​​​Xây dựng thương hiệu sản phẩm Tôm Tiên Yên - Quảng Ninh" tại chuyên mục Diễn đàn. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309