PHOTO: Sống động lễ hội làng Triều Khúc (Hà Nội)

10/02/2023 22:22

Lễ hội làng Triều Khúc (Thanh Trì - Hà Nội) vẫn giữ được nét nguyên sơ, mang đậm cốt cách, nét đẹp tâm linh của lễ hội truyền thống giữa Thủ đô ngàn năm văn hiến. Nét nguyên sơ ấy đã, đang, sẽ lưu truyền, còn mãi bởi những người dân ở ngôi làng bình dị. Chính sự đặc biệt này giúp lễ hội truyền thống làng Triều Khúc được Bộ VHTT&DL công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2020. Dưới đây là ghi nhận lễ hội làng Triều Khúc năm 2023 của NSNA. Nguyễn Trường Giang, Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam:

z4099769120827-5c45250bbf715e68aff17b21982a2e0d-1676042107.jpg
z4099769164619-212804ede773afd45a22dc2613b16c31-1676042106.jpg
z4099769147126-809ad5feca1609427644232719ccfe39-1676042106.jpg
z4099769153997-676b438f204494caba2109a06f8258b9-1676042106.jpg
z4099769134603-d6f841a16c40a79f16e54e3f39991a2a-1676042105.jpg
z4099769137006-02afc5118770ca06a0ce2edbb7633fb9-1676042104.jpg
z4099769147278-a8aac1329103316cde2a111065cf3d6a-1676042104.jpg
z4099769126012-3f3e96986622ed870a4eb50e95b08b57-1676042103.jpg
z4099769176698-64f49e35dd59bbcb74e309b506cfb410-1676042101.jpg
z4099769114617-5ff2dc8412fffa09513ca9993ec50a8a-1676042503.jpg

Minh Trí
Bạn đang đọc bài viết "PHOTO: Sống động lễ hội làng Triều Khúc (Hà Nội)" tại chuyên mục Làng nghề. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309