EBOOK: Nông nghiệp Đô thị tại khu vực miền Đông Nam Bộ

14/04/2024 15:50

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, việc xây dựng nông nghiệp đô thị thông mình ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, ở Đông Nam Bộ nói chung là một xu hướng mới nhằm đảm bảo an ninh, an toàn lương thực thực phẩm cho đô thị đầu tàu, năng động nhất cả nước.

Quyết Tuấn
Bạn đang đọc bài viết "EBOOK: Nông nghiệp Đô thị tại khu vực miền Đông Nam Bộ" tại chuyên mục Diễn đàn. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309