Cuốn sách quý về Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn

Nhà xuất bản phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa xuất bản cuốn sách "Đào Thế Tuấn - Nhà Khoa học Nông nghiệp uyên bác" đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Giáo sư, Viện sĩ, Anh hùng Lao động Đào Thế Tuấn.