Vĩnh Tường: Người dân tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn huyện Vĩnh Tường ( Vĩnh Phúc) luôn nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng, tham gia tích cực của Nhân dân.
img-7312-1720300370.jpeg
Hệ thống y tế xã Bình Dương được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân

Ông Văn Đăng Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường cho biết: Năm 2024, huyện phấn đấu xây dựng 4 xã: Lũng Hòa, Lý Nhân, Vĩnh Sơn, Phú Đa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 xã Tam Phúc và Vũ Di đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu có thêm 20 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, huyện Vĩnh Tường đang tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hiệu quả, gương điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đặc biệt, huyện sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, huy động các nguồn lực, xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông thôn về môi trường, y tế, trường học… Cùng với đó, lồng ghép các chương trình, dự án, coi trọng và đề cao sự đóng góp của Nhân dân, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Về xã Bình Dương, cảm nhận đầu tiên khi đặt chân đến vùng quê cách mạng này là những tuyến đường được mở rộng, trải bê tông phẳng phiu, đan nối từ thôn nọ tới thôn kia; hai bên đường được trồng hoa, cây cảnh, đảm bảo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp. 
 
Dẫn chúng tôi đi một vòng thăm cơ sở hạ tầng địa phương có được từ chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đại diện lãnh đạo UBND xã chia sẻ: Xác định về đích nông thôn mới nâng cao sớm ngày nào người dân sẽ được thụ hưởng sớm ngày đó, cấp ủy, chính quyền xã đã đưa ra những giải pháp căn cơ nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện các tiêu chí. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Bình Dương, sức mạnh đoàn kết và sự đồng thuận từ người dân đã lan tỏa rộng khắp. Xã đã huy động được hơn 180 tỷ đồng, trong đó có gần 104 tỷ đồng do Nhân dân đóng góp và từ các nguồn khác như: Hiến đất mở rộng đường; đóng góp kinh phí xây dựng hệ thống đường trục xóm, hệ thống rãnh thoát nước thải; xây dựng các tuyến đường cây xanh, đường hoa…

Nhờ đó, diện mạo nông thôn mới trên địa bàn xã Bình Dương ngày càng khởi sắc. Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có thôn Hoa Phú và thôn Hoa Đà đạt chuẩn thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hệ thống hạ tầng cơ sở, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ; 100% tuyến đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được bê tông hóa hoặc nhựa hóa, trồng cây xanh 2 bên đường; thu nhập bình quân đầu người năm toàn xã đạt hơn 64 triệu đồng; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% các thôn đạt danh hiệu làng văn hóa cấp huyện trở lên; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt gần 94%...

Không chỉ ở Bình Dương, với sự đồng lòng, quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã và đang nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng, tham gia tích cực của chính quyền, người dân các địa phương. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2021 - 2023, toàn huyện đã huy động được gần 4.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ gần 1.150 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 375 tỷ đồng, ngân sách xã hơn 1.600 tỷ đồng, huy động từ người dân và cộng đồng gần 740 tỷ đồng. Đến đầu tháng 5/2024, Vĩnh Tường có 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 52 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.