Việt Nam đạt nhiều thành tựu ấn tượng trong xây dựng nông thôn mới

Trong những năm gần đây, chương trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến hết tháng 5/2024, cả nước đã có 6.370 trong tổng số 8.167 xã đạt chuẩn nông thôn mới với bình quân 17,1 tiêu chí/xã. Đặc biệt, số lượng các xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục tăng, lần lượt đạt 1.874 xã và 347 xã.
a2-nghi-xuan-nong-thon-moi-4936-1718887533.jpg

Ngoài ra, 284 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố cũng đã hoàn thành nhiệm vụ hoặc đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đáng chú ý, cả nước hiện có 22 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong lĩnh vực sản phẩm OCOP, Việt Nam cũng đã công nhận 12.758 sản phẩm đạt 3 sao trở lên, với sự tham gia của 6.957 chủ thể. Đây là những thành tựu đáng ghi nhận, phản ánh sự nỗ lực và cam kết của Chính phủ cũng như các địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới, góp phần cải thiện rõ rệt diện mạo và chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục triển khai các chương trình chuyên đề mới, đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP, đồng thời hướng dẫn các địa phương thực hiện hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Với những nỗ lực này, chắc chắn chương trình xây dựng nông thôn mới của nước ta sẽ gặt hái được nhiều thành công mới trong thời gian tới.