TS. Lê Thành Ý: Phục hồi Bao trùm và Tăng cường Quản trị Đô thị với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới

09/06/2022 12:58

Đại dịch COVID-19 cho thấy, Việt Nam cần đẩy mạnh cải cách để trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045 .Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Carolyn Turk cho rằng “Việt Nam không những phải quản lý tốt những tác động trước mắt do đại dịch Civid -19 gây ra, mà còn cần xây dựng nền tảng cho sự phục hồi xanh trong dài hạn”.

Trong khuôn khổ hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (W.B), ngày 29 tháng 6 năm 2021, tổ chức này đã phê duyệt 2 Chương trình Chính sách Phát triển (DPO) cho Viêt Nam với tổng giá trị 321,5 triệu USD. Qua đó, đã khẳng định cam kết hỗ trợ nỗ lực phục hồi nền kinh tế. Các chương trình DPO nhằm hỗ trợ chính quyền trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường quản trị đô thị và thúc đẩy phục hồi toàn diện, dựa trên chuyển đổi số và bền vững.

Trong thông cáo báo chí phát đi từ Washington, W.B cho biết, khoản tín dụng đầu tiên trị giá 221,5 triệu USD sẽ tập trung vào các hành động chính sách giúp phục hồi toàn diện từ chính phủ điện tử, năng lượng tái tạo đến hỗ trợ dịch vụ chăm sóc trẻ em và thanh toán di động.

Việc nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em có chất lượng với chi phí hợp lý sẽ giúp giải quyết tốt một trong những rào cản lớn nhất đối với vấn đề bình đẳng giới tại các khu công nghiệp. Hỗ trợ phát triển thanh toán di động theo hướng gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho các hộ gia đình chưa có tài khoản ngân hàng, hiện còn chiếm đa số tại Việt Nam. Các hoạt động phát triển Chính phủ điện tử giúp thúc đẩy quá trình phục hồi dựa trên chuyển đổi số. Nhờ đó, các dịch vụ công sẽ được cung cấp hiệu quả và toàn diện hơn cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với những chính sách trên đây, chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo sẽ giúp Việt Nam dành ưu tiên cho các dự án năng lượng mặt trời, là giải pháp xanh hơn và ít phát thải các-bon so với nhiệt điện than.

Trong chương trình thứ hai, sử dụng khoản vay 100 triệu USD, W.B sẽ hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy sử dụng dữ liệu không gian tích hợp và minh bạch trong quản lý đô thị. Chương trình được thiết kế để tăng cường quản lý nợ và tài sản công, cải thiện hoạt động cung cấp các dịch vụ ưu tiên, là những yếu tố cơ bản để quản lý hiệu quả một thành phố hiện đại.Theo đó, những cải cách nhằm đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh và tăng cường khả năng tiếp cận thông tin quy hoạch sẽ giúp cải thiện môi trường kinh doanh, từ đó, thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân, tăng năng suất lao động và tạo thêm việc làm.  

Bằng cách tăng cường hiệu quả quản lý nợ và tài sản công của thành phố, chương trình này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả tài khóa và tạo thêm nguồn thu trong những năm sắp tới. Về lâu dài, người dân thành phố sẽ được hưởng lợi từ các dịch vụ đô thị chất lượng cao, nhất là khi thành phố thực hiện cải cách, nâng cao tính cạnh tranh và minh bạch của các thủ tục trong lĩnh vực giao thông và bất động sản.

Ngoài ra, chương trình thứ 2 còn giúp thành phố giảm thiểu mức độ dễ bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu, thông qua tăng cường tính minh bạch về quy hoạch phân khu có tính đến yếu tố khí hậu, mở rộng mạng lưới thoát nước và dự kiến chuyển đổi ​​từ phương tiện giao thông cá nhân sang phương tiện giao thông công cộng ít phát thải carbon hơn. Chương trình này cũng sẽ thúc đẩy bình đẳng giới bằng cách khuyến khích phụ nữ và trẻ em gái sử dụng phương tiện giao thông công cộng để nâng cao khả năng kết nối và an toàn cá nhân.

Theo W.B, nguồn tài trợ cho chương trình DPO của Chính phủ Việt Nam đến từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) và nguồn tài trợ cho chương trình DPO của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ do Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) thực hiện.

TS. Lê Thành Ý