Từ khóa "Phục hồi Bao trùm và Tăng cường Quản trị Đô thị với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới" :