Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam số Đặc biệt chào xuân Giáp Thìn 2024

02/02/2024 11:17

Thiết thực Chào mừng Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và những ngày lễ lớn của Đất nước trong năm 2024, Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam - Cơ quan ngôn luận của Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam ra số Đặc biệt chào xuân Giáp Thìn 2024 với nhiều nội dung hấp dẫn.

in000-1706847767.jpg
 
Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam số Đặc biệt chào xuân Giáp Thìn 2024

ĐỌC TOÀN BỘ TẠP CHÍ PHANO SỐ ĐẶC BIỆT

BBT