Sản phẩm OCOP quận Tây Hồ - Hà Nội

04/10/2022 08:24

Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP được xác định là 1 giải pháp quan trọng nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn có hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại quận Tây Hồ

Quyết Tuấn
Bạn đang đọc bài viết "Sản phẩm OCOP quận Tây Hồ - Hà Nội" tại chuyên mục Kinh tế Nông nghiệp. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309