Lễ hội Đình So xứ Đoài

28/01/2023 17:08

Nói về nét đẹp đình So dân gian có câu "Đẹp đình So, to đình Cấn".

z4066911240050-a8f7b2a66b261eec0b47f86cd3413cbe-1674900416.jpg
z4066911256833-3b7534ad305b1e00644b4e27b0abc141-1674900416.jpg

 

Vương Xuân Nguyên
Bạn đang đọc bài viết "Lễ hội Đình So xứ Đoài" tại chuyên mục Làng nghề. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309