Lan Hài Việt Nam

22/03/2023 15:37

Bài thuyết trình của Nghệ nhân Chu Xuân Cảnh về Lan hài Việt Nam tại Mỹ được tổng hợp đưa lên tạp chí.

This is the summary of my (Chu Xuan Canh) presentation on Slipper Orchids in Vietnam in US...that will published on magazine.

z4202192617874-6039d270be5833120a16c1c859d005fc-1679473943.jpg
z4202192693696-99ed50bb32e856e46de2b1490eb54659-1679473943.jpg
z4202192675371-b619df597ebca1b55e052fbb14c720b2-1679473944.jpg
z4202192668700-854ed46510c8ad5cef364485d823a9ac-1679473942.jpg
z4202192645143-7083499edcafbe5eec60c1fad3ae2db7-1679473942.jpg
z4202192626032-1cd93b8a908fb900d3c7fd5629b40ae7-1679473943.jpg
z4202192655487-82dee55b77c0bca17c847d21d90bb53b-1679473943.jpg

 

Minh Trí
Bạn đang đọc bài viết "Lan Hài Việt Nam" tại chuyên mục Văn hóa - Môi trường. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309