Các cơ sở chăn nuôi sử dụng chất cấm vỗ béo gia súc sẽ bị xử lý ra sao?

11/01/2023 16:24

Nhận được thông tin về tình trạng sử dụng chất cấm trong vỗ béo gia súc tại một số địa phương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) đã có công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc.

Theo phản ánh của một số địa phương và các phương tiện thông tin truyền thông cũng đã đưa tin về các trường hợp vi phạm quy định sử dụng và nghi sử dụng chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist (Salbutamol) đối với vật nuôi tại khu cách ly nhập khẩu, cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc có nguy cơ không bảo đảm an toàn thực phẩm, vi phạm quy định của pháp luật.

gia-suc-1673428847.jpg
Theo phản ánh của một số địa phương và các phương tiện thông tin truyền thông cũng đã đưa tin về các trường hợp vi phạm quy định sử dụng và nghi sử dụng chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist (Salbutamol)

Nhận được thông tin, nhằm chủ động ngăn ngừa, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm; sử dụng chất cấm tại cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc theo quy định và các văn bản hướng dẫn, các văn bản của Bộ NN&PTNT.

Trong quá trình triển khai, các địa phương cần chú trọng tập trung chỉ đạo các cơ quan liên quan, chính quyền các cấp của địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn về chăn nuôi, thú y.

Đồng thời, cần tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về những nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với sức khỏe cộng đồng và uy tín của ngành chăn nuôi Việt Nam, thông tin kịp thời cho dư luận biết về tình hình và danh tính của các đối tượng vi phạm việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn.

Trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm; sử dụng chất cấm đối với vật nuôi tại cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, lợn) trên địa bàn, kể cả thời gian trước.

gia-suc-1673428919.jpg
Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở NN&PTNT tổ chức thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu giám sát sử dụng chất cấm tại các cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, lợn) trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tại địa phương.

Bên cạnh đó, chỉ đạo, thành lập các chuyên án, đấu tranh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển, giết mổ trâu, bò, lợn chưa được kiểm dịch của cơ quan thú y, sử dụng và nghi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Các địa phương cần thực hiện định kỳ vào ngày 30 hằng tháng báo cáo kết quả về Bộ NN&PTNT (thông qua Cục Chăn nuôi, Cục Thú y) để tổng hợp. 

Theo nội dung công điện, Bộ trưởng Lê Minh Hoan giao Cục Chăn nuôi chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn về chăn nuôi, thú y tại địa phương và các cơ quan có liên quan thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát sử dụng chất cấm tại cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi (trâu, bò, lợn) tại các địa phương trên toàn quốc.

Cục Thú y sẽ hướng dẫn địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Rà soát, nghiên cứu sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về chất cấm trong chăn nuôi cho phù hợp với quy định của pháp luật trong nước, quốc tế và bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn; phối hợp với cơ quan chuyên môn về chăn nuôi, thú y tại địa phương và các cơ quan có liên quan giám sát sử dụng chất cấm tại các khu cách ly nhập khẩu, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, lợn) theo quy định tại Thông tư số 10/2022 ngày 14/9/2022 của Bộ NN&PTNT và pháp luật có liên quan.

Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền các cấp của địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo tình hình về Bộ NN&PTNT để phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.

Chu Thao (TH)