Hồ Chí Minh nhân cách thời đại của Người Cộng sản vĩ đại từ góc nhìn sử học Hoa Kỳ

Josephine Stenson, Giáo sư nổi tiếng của Đại học Florida Atlantic, bang Florid (Hoa Kỳ) là nhà sử học có nhiều công trình nghiên cứu thực tế dựa trên nguyên tắc khoa học về các vĩ nhân trên thế giới. Đối với bà, sự thật chỉ là sự thật và không hề có sự đánh tráo bằng những lời đồn thổi. Những công trình nghiên cứu về các vĩ nhân của bà luôn tạo được niềm tin của giới sử học.