Dự án Chăn nuôi thâm canh bò thịt trong các hệ thống canh tác đất dốc vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam, mã số LPS/2015/037

17/06/2022 09:15

Dự án LPS/2015/037 được tài trợ bởi Chính phủ Úc thông qua Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR); cơ quan chủ quản là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ dự án là Viện Chăn nuôi; chủ dự án thành phần là Học viện nông nghiệp Việt Nam.

Đây là dự án nghiên cứu với sự tham gia của nhiều đối tác, cụ thể gồm: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên; Đại học nông lâm Thái Nguyên; Đại học tây Bắc; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp (CASRAD); Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Pháp (CIRAD).

441-1655431881.jpg
Dự án đã triển khai các nghiên cứu về sản xuất, thị trường, phân tích sinh kế, trao đổi kiến thức, xác định các rào cản trong chăn nuôi thâm canh bò thịt tại Điện Biên

Dự án triển khai tại tỉnh Điện Biên, với thời gian thực hiện là 5,5 năm. Mục tiêu chung của dự án này nhằm nâng cao thu nhập của nông hộ chăn nuôi bò từ thâm canh chăn nuôi bò thịt và cải thiện các mối liên kết về thị trường trong các hệ thống chăn nuôi – trồng trọt ở miền núi vùng Tây Bắc Việt Nam.

442-1655431892.jpg

với các mục tiêu cụ thể: Nâng cao nhận thức về sự chuyển dịch từ chăn nuôi bò thịt quảng canh sang chăn nuôi thâm canh; Phát triển các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất và thực hành nhằm hỗ trợ các hệ thống chăn nuôi kết hợp trồng trọt mức thâm canh cao hơn; Cải thiện các mối liên kết giữa người dân và các thị trường thành thị; Nâng cao năng lực của các tác nhân tham gia chuỗi thịt bò nhằm hỗ trợ và phát triển mở rộng các hệ thống chăn nuôi bò thịt bền vững ở vùng cao Tây Bắc.

443-1655431899.jpg

Dự án đã triển khai các nghiên cứu về sản xuất, thị trường, phân tích sinh kế, trao đổi kiến thức, xác định các rào cản trong chăn nuôi thâm canh bò thịt tại Điện Biên; Hoạt động điều tra về hệ thống chăn nuôi; trồng và ủ chua cây thức ăn chăn nuôi; triển khai 02 thí nghiệm trồng cây yến mạch và trồng ngô sinh khối xen cây họ đậu; triển khai được 02 thí nghiệm vỗ béo bò bằng thức ăn ủ chua; đạo tạo được 12 sinh viên đại học; 01 học viên cao học; tập huấn cho trên 100 hộ dân về kỹ thuật ủ chua; đã xuất bản được 4 bài báo khoa học; 02 quyển sách hướng dẫn trồng cây thức ăn và chế biến thức ăn thô xanh…; đã thành lập và củng cố được 10 nhóm sở thích cho gần 300 hộ dân tham gia; xây dựng được 02 HTX và kết nối với thị trường tiêu thụ; đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị hội thảo bằng hình thức trực tiếp và trực tiếp trong gần 6 năm qua.

5551-1655433149.jpg
tap-the-2-1655441820.jpg

Dự án đã để lại các sản phẩm cụ thể tại thực địa và hơn thế đó là tạo ra mạng lưới nghiên cứu, chia sẻ tri thức giữa Úc, Pháp và Việt Nam.

 

 

Xuân Trường