Ra mắt Tạp chí điện tử Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam

Ngày 26/01/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động báo chí cho Tạp chí điện tử Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam - https://nongthonvaphattrien.vn