Bản Ven nơi tình yêu bắt đầu

Nongthonvaphattrien - Ngẫu hứng từ một câu sấm truyền “Chuyện bố tôi kể rằng, người Cao Lan ở Xuân Lương, Chè đựng ống bương cheo gác bếp, để giữ hương” rồi từ đó tên hiệu “Chè xanh bản Ven” từ đó mà có, mà thành.