Hơn cả tin tức, tri thức quyết định tương lai của báo chí trong thời đại Công nghệ 4.0

Trong không khí đổi mới của công tác quản lý báo chí, xin được giới thiệu một góc nhìn riêng về vấn đề này của Nhà báo Vương Xuân Nguyên, Chuyên trang Hội nhập văn hóa và phát triển về vấn đề này.