Người Mỹ đầu tiên bước chân vào nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tiana Alexandra không chỉ là “người Mỹ đầu tiên bước chân vào nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp” mà còn là “con gái của một cựu thù địch trong chiến tranh chống Mỹ”