TS. Lê Thành Ý: Đóng cửa chợ buôn bán động vật hoang dã và cấm phá rừng để ngăn ngừa các đại dịch trong tương lai

Cách tốt nhất để ngăn chặn các đại dịch trong tương lai là chủ động giảm thiểu hoạt động hủy hoại môi trường tự nhiên như phá rừng, buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã không bền vững, thay vì cho việc thụ động ứng phó với các làn sóng dịch bệnh bùng phát sau khi chúng xuất hiện