Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Phải hiểu được người nông dân đang cần gì, muốn gì thì mới thấy được vai trò của HTX

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoàn, nếu không hiểu người nông dân đang thiếu gì, đang cần gì, muốn gì thì vai trò, vị trí HTX cứ "chập chờn", "lơ lửng" và không thể thấy rõ được.