Ý kiến của PGS.TS Đào Thế Anh tại Hội nghị diễn đàn HTX nông nghiệp: Phát triển kinh tế xanh và nông nghiệp tuần hoàn trong các HTX nông nghiệp

15/11/2022 10:01

Tại Hội nghị, PGS.TS Đào Thế Anh đã đưa ra các ý kiến thảo luận góp ý nhằm phát triển HTX được tốt hơn nữa trong giai đoạn tới, đặc biệt là hiện thực hóa các mục tiêu trong Nghị quyết 20 đã được đưa ra.

Theo PGS.TS Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam - PHANO, trong bối cảnh hiện nay, khiến kinh tế xanh đã trở thành xu hướng tất yếu của các quốc gia nhằm đạt được sự tăng trưởng kinh tế, trong khi vẫn duy trì sự bền vững về môi trường. Không nằm ngoài xu thế đó, trong những năm qua, Việt Nam đã đẩy mạnh triển khai các kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế xanh.

PGS.TS Đào Thế Anh, Phó giám đốc Viện KHNN Việt Nam và ông Lê Đức Thịnh phát biểu về quy mô các HTX trong tình hình mới

Theo ông, kinh tế xanh được hiểu đơn giản là một nền kinh tế có mức phát thải thấp, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo tính công bằng về mặt xã hội. Trong nền kinh tế xanh, sự tăng trưởng về thu nhập, việc làm thông qua việc đầu tư của Nhà nước và tư nhân cho nền kinh tế làm giảm thiểu phát thải cacbon, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học và dịch vụ của hệ sinh thái. Xu hướng phát triển kinh tế xanh tập trung vào 3 trụ cột chính, đó là: Công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ.

Bên cạnh đó, PGS.TS còn nhấn mạnh "Đối với nông nghiệp xanh với sự gia tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, đồng thời bảo đảm các giá trị “xanh” đối với môi trường và “an toàn” đối với con người. Với công nghệ sinh học, phân bón sinh học, hoạt chất sinh học quản lý sâu bệnh, áp dụng những tiến bộ trong canh tác và nghiên cứu về giống, kỹ năng thâm canh mới, xử lý và chế biến sinh khối, nông nghiệp xanh đang là xu hướng tất yếu ngày nay.  Xây dựng nền nông nghiệp xanh còn tạo điều kiện để phát triển nền văn minh sinh thái, xây dựng nếp sống văn hóa kết hợp hài hòa giữa con người với tự nhiên, người với người, người với xã hội theo một chu trình văn minh, giàu tính nhân văn. Cùng với đó, phát triển nông nghiệp xanh sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường, cũng như giảm hiệu ứng nhà kính. Để đạt được các mục tiêu đó vai trò của các HTX Nông nghiệp ngày càng trở nên quan trọng. Và trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách hỗ trợ HTX nói chung, HTX Nông nghiệp nói riêng là để đạt được các mục tiêu tổng quát đó...

vs1-1667978181-1668066182.jpg
Ảnh chụp tại Hội nghị

Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông tin thêm, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định chủ trương “phát triển nhanh và bền vững” và phát triển kinh tế xanh: “Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”.

 

Xuân Trường - Xuân Nguyên