Tay bán báo dạo với trò thao túng tâm lý

Ngày xửa ngày xưa, trong một thành phố nhộn nhịp, có một tay bán báo dạo tên là Lâm. Giữa thời buổi báo chí khó khăn, Lâm vẫn bán báo với giá trên trời dù nội dung chẳng có gì mới mẻ. Bí quyết của hắn nằm ở trò "thao túng tâm lý bạn đọc" mỗi khi bán báo.