Vĩnh Phúc: Yên Lạc “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029 . Đại hội đã bầu 46 đại biểu tham gia ban chấp hành khóa mới và cử 23 đại biểu đi dự đại hội đại biểu MTTQ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn tái đắc cử chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Yên Lạc, nhiệm kỳ 2024-2029.

quang-canh-dai-hoi-1716433348.jpg

Quang cảnh Đại hội Mặt trận tổ quốc huyện Yên Lạc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029

Dự đại hội đồng chí: Bùi Hữu Hưng - Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Yên Lạc; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố; nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ và 181 đại biểu chính thức là những người tiêu biểu được hiệp thương cử tại đại hội MTTQ các xã, thị trấn, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các cơ quan, đơn vị giới thiệu, chọn cử tham dự đại hội.

Ông Bùi Hữu Hưng (ảnh trên) - Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận những kết quả MTTQ huyện Yên Lạc đã đạt được nhiệm kỳ qua. Ông Bùi Hữu Hưng yêu cầu MTTQ huyện Yên Lạc cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ trong giai đoạn mới. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững.Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh”.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu (ảnh trên ngoài cùng bên phải) - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Yên Lạc phát biểu nêu rõ: Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc ở mọi cấp trong huyện sẽ làm tốt hơn nữa công tác đoàn kết toàn dân để nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Dựa trên các chủ trương của Đảng, MTTQ cần chuyển hóa thành các chương trình hành động và kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế. Phải nâng cao chất lượng của các chương trình phối hợp hoạt động giữa MTTQ và các cấp chính quyền, các ngành, các lĩnh vực khác nhau. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, chọn lựa những vấn đề giám sát có tính thiết thực, tránh sự chồng chéo và cải thiện chất lượng giám sát, phản biện.

MTTQ các cấp tiếp tục duy trì và cải thiện chất lượng của các phong trào thi đua và các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh”; xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. MTTQ cũng cần chủ động tham mưu cho cấp ủy để phát động các cuộc vận động và phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. MTTQ các cấp sẽ chú  trọng hơn nữa vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ ở mọi cấp để đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ. Và đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ ở mọi cấp một cách toàn diện. Đồng thời, thường xuyên thực hiện công tác biểu dương và khen thưởng một cách hiệu quả.

van-nghe-chao-mung-1716433675.jpg

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Yên Lạc đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Họ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và thực hiện dân chủ trong việc giám sát và phản biện xã hội. MTTQ các cấp huyện Yên Lạc đã chủ trì, phối hợp tổ chức 232 cuộc giám sát và 4 hội nghị phản biện xã hội, tiếp nhận 841 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời chuyển đến các cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời. MTTQ huyện cũng đã phối hợp với chính quyền để tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành chủ trương về giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh, Làng văn hóa kiểu mẫu.